Idézetek a barátságról

Idézetek a barátságról

  
 
A hízelgő barátnak és az ócsárló ellenségnek nem kell hinni (P.Syrius)

A barátot négyszemközt fedd meg, de nyilvánosan , mások előtt dicsérd (Gato)

A barátot még tréfából sem szabad megsérteni (P.Syrius)

Ha elnézed barátod hibáit akkor azt magad is helyesled (Publ.Syrius)

Az a barátság, amely megszűnt igazából nem is létezett (Szent Jeromos)

A barátságnak szent és tiszteletreméltó még a neve is. (Ovisius)

A barátság egyenlők között jön létre, ha nem, egyenlővé teszi a barátokat. (Cicero)

A poharazás közben kötött barátság olyan törékeny mint az üveg.

A szeretet, szokás, beszélgetés segítség- a barátság elemei.

A barátot a szerencsés körülmények szerzik, a balsors pedig próbára teszi.

A barát második énünk. (Cicero)

A jó barát lelkem fele. (Horatius )

Ne élj barát nélkül, de ne legyen túl sok barátod sem. (Manuzio)

Légy barátja valakinek, de nem mindenkinek.

A barátság első törvénye ez: barátainktól tisztességes dolgot kérjünk, s barátság címén csak tisztességes dolgot tegyük. (Cicero)

A szilárd barátság alapja a jóban-rosszban közös akarat. (Sallustius )

Ha eltűröd barátaid hibáit, a magad hibáit teremted meg. (Publ.Syrius)

Barátunk szemrehányó panaszát, még ha történetesen alaptalan volt is , ne vegyük közönyösen,  hanem inkább kíséreljük meg a régi bizalmas viszonyt helyreállítását. (Marcus Aurelius)

Minden barátságot a legnagyobb lelkiismeretességgel s becsülettel kell megőriznünk, de különösen azt, amely ellenségeskedést után állt jóakarattal helyre. (Grotius)

Annyira megbízható és oly szigorúan feddhetetlen barátokat kell választanunk magunknak, hogy ha megszűnnek is barátaink lenni, bizonyosak lehessünk benne, hogy nem élnek vissza bizalmunkkal, és nem válnak ellenségeinkké. (La Bruyére)

A barátság mindig hasznos a szerelem néha árthat is. Publ.Syrius )

Többet ér elpusztulni a baráttal, mint az ellenséggel együtt élni.( Gaecilius Balbus)

 

Az igazi barátság feltételezi a szeretetet, mely a gyengédséghez vezet el, a bizalmat, mely nem aggodalmaskodik barátunk hűtlenségének lehetőségén, a szabadságot, amely nem fél  kimondani   a maga ellenvéleményét. Az egybetartozás érzését, amely nagylelkűen tud adni és örömmel elfogadni , végül az érdekek kizárását, mely nem kíván mást a barátnak, mint annak előbbre jutását a bölcsességben. (Szent Ágoston )
 

 

Nincs szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei . Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem barátainkban leltük fel az egész világot. (Kölcsey Ferenc)

Az igazi barátság néha pirongat, de sosem hízeleg (Clairvaux-i Szent Bernát )

Becsületet, vagy becstelenséget szerez az ember magának ama kör által, amelyet magának választ.

Nincs emberi kapcsolat, mely megrendítőbb, mélyebb lenne, mint a barátság. A szerelmesek, igen, még a szülők és a gyerekek kapcsolatában is mennyi az önzés és hiúság ! Csak a barát nem önző, máskülönben nem barát. Csak a barát nem hiú, mert minden jót és szépet barátjának akar, nem önmagának. A szerelmes mindig akar valamit, a barát nem akar önmagának semmit. A gyermek mindig kapni akar szüleitől, túl akarja szárnyalni anyját, a barát nem akar kapni, sem túlszárnyalni. Nincs titokzatosabb és nemesebb ajándék az életben, mint a szűkszavú, megértő, türelmes és áldozatkész barátság. S nincs ritkább. ( Márai Sándor )

A barátság számtalan dolgot magában foglal, az élet bármely helyzetében készen áll a segítségedre, sohasem jön alkalmatlan időben, soha nincsen terhünkre. Ezért szokták mondani, hogy a tűzre és vízre nincs több szükségünk mint barátságra. Hiszen a barátság nem csak a boldogságot aranyozza be még ragyogóbban, hanem a bajokat is elviselhetőbbé teszi azzal, hogy osztozik bennünk és részt kér belőlük. (Cicero)

A barátság egyrészt igen sokrétű és nagy előnyökkel jár, másrészt főleg azáltal múl felül mindent, hogy jó reménységgel tölt el bennünket a jövőt illetően és nem engedi, hogy kedvünket veszítsük és elcsüggedjünk. Aki igaz barátjára néz, mintegy saját énjét szemléli benne. Azért az akinek jó barátai vannak, távollétében is jelen van, akkor is bővelkedik, ha szükséget szenved, akkor is erős, ha gyengeség vesz erőt rajta. ( Cicero)