Corona Vírus Pánik helyett IMA

 IMA 1.

 

Felhívás a bűnbánatra......
 

Ezt mondja az Úr:


Késedelem nélkül térjetek vissza hozzám teljes szívetekből, böjtölve, sírva és gyászolva.
A szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhàtokat.

Térjetek vissza az Úrhoz, a Ti Istenetekhez, mert jóságos és irgalmas, nagy a türelme és csupa könyörület; utálja a gonoszságot.
Ki tudja, hátha visszatér és újra megbocsát, s áldás fakad a nyomában, étel - és ital áldozat, az Úr, a ti Istenetek számára?
Gyűjtsétek egybe a véneket, hívjátok össze a gyermekeket, meg a csecsemőket!
Sírjanak a papok, az Úr szolgái az előcsarnok és az oltár között, és mondják:"Könyörülj Uram népeden, ne hagyd, hogy gyalázat érje örökségeteket, s uralkodjanak rajta a népek!
Ne mondhassák a népek körében: hol van az Istenünk?"

Az Úr válasza: Ekkor az Úr féltékeny szeretetre gyulladt országa iránt, és megkegyelmezett népének.

AMEN

 


 

 

Ima MEGPRÓBÅLTATÁSBAN

Hallgasd meg imámat , Uram, kiáltásom jusson színed elé!
Ne rejtsd el előlem arcodat, megpróbáltatásom napján!

Fordítsd felém füled, ha hozzád kiáltok, hallgasd meg sietve szavam!

Mert napjaim tovatűnnek, mint a füst, tagjaim égnek, mint a tűz.
Kiaszott, mint a fű, s kiszáradt a szívem, elfelejtettem megenni kenyerem.

Sóhajtozván emésztem magam, bőröm csontjaimra tapadt.

Hasonlítok a pusztában lakó pelikánhoz, olyan lettem, mint a bagoly a romok közt.

Dícséret az Úrnak mert az Úr letekintett fönséges szentélyéből, rátekintett a földre az égből.

Áldjon az Isten!

Amen
 
 
 
 
 

A Törvény....

A két Út...

Nézd, ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot. Ha engedelmeskedsz az Úr, a Te Istened parancsainak, amelyeket ma adok neked, s szereted az Urat, a te Istenedet, az ő útjain jársz, megtartod parancsait, törvényeit és rendeléseit, életben maradsz és megsokasodsz, s az Úr a Te Istened megáld azon a földön, ahova indulsz, hogy birtokodba vedd. Ha azonban elfordul szíved és nem engedelmeskedsz, ha elcsábulsz más isteneket(pénz) imádni s nekik szolgálni, akkor ma tudtotokra adom: Menthetetlenül elpusztultok, s azon a földön, amelyre a Jordánon átkelve érkezel.

Ma tanúul hívom ellenetek az eget és a földet: életet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé. Így hát válaszd az életet, hogy te is, utódaid is életben maradjatok, szeresd az Urat, a Te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá.

Amen